HIRDETMÉNY-PÁLYÁZAT

Zánka - Monoszló - Balatonszepezd községek Körjegyzősége a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján állást hirdet igazgatási előadói munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. december 31-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Zánka - Monoszló - Balatonszepezd Községek Körjegyzősége 8251 Zánka, Fő u. 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: anyakönyvi ügyintézés, igazgatási ügyek (lakcímbejelentés, hatósági bizonyítvány, hirdetmények) testületi ülések adminisztrációja, jegyzőkönyvvezetés, közútkezelői és közterület-használati ügyintézés, iktatás, ügyiratkezelés, postázás

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánka – Monoszló – Balatonszepezd Községek Körjegyzősége Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- középiskolai végzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- 3 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat
- anyakönyvvezetői vizsga
- ECDL
- német nyelv ismerete

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
- nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
- nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. június 15.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes körjegyző nyújt a 87/468-019 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton: Zánka - Monoszló - Balatonszepezd Községek Körjegyzősége (8251 Zánka, Fő u. 29.) címére történő megküldésével
- Személyesen: ügyfélfogadási időben Zánka - Monoszló - Balatonszepezd Községek Körjegyzősége (8251 Zánka, Fő u. 29.) Lukács Ágnes körjegyzőnél

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett jelentkezés alapján a polgármesterek egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2012. június 18.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:
www.zanka.info honlapon
www.monoszlo.hu honlapon
www.balatonszepezd.hu honlapon
Zánka - Monoszló - Balatonszepezd községek Körjegyzőségének hirdetőtábláján
Veszprém Megyei Naplóban